VORES BETINGELSER

BETINGELSER VED KØB (LEJE AF DJ OG MOBILDISKOTEK)

Aftalen for leje af DJ og mobildiskotek til fest, er bindende fra det tidspunkt, at udbyder (Lej-en-DJ.dk) bekræfter aftalen og booker datoen ind i kalenderen i bekræftelsesmailen til kunde, efter at kunde har sendt kontakt- og fest-oplysninger. Ved bekræftelsen frasiger køber sig fortrydelsesret. Således er aftalen bindende efter at Lej-en-dj.dk har bekræftet kundens ordre.

Kontrakten er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure (Strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig ildsvåde, orkan, storm, ulykkestilfælde, epidemier, havari eller anden former for materielle skader), ensbetydende med at Lej-en-dj.dk ikke er forpligtet til at levere ydelsen såfremt der offentliggøres et ministerielt forbud for afholdelse af arrangementet. Lej-en-dj.dk’s betalingsbetingelser er stadigvæk gældende ved force majeur. Det påhviler Lej-en-DJ.dk at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden til aftalt tid, uanset forsinkelser eller aflysning af transportmidler.

I situationer, hvor der, under leverancen, skal bæres udstyr op af trapper, vil det være kundens ansvar at foretage løfteopgaverne, medmindre andet er aftalt. Lej-en-DJ.dk sørger altid for at flytte udstyr fra gaden og ind til stueplan. I tilfælde af at der ikke er elevator tilstede, og udstyret skal bæres op af trapper, vil denne løfteopgave altså skulle foretages af kunden, medmindre andet er aftalt.

Betalingen foregår efter at bekræftelsen er sendt fra Lej-en-DJ.dk til kunde. Betalingen foregår i 2 rater på faktura, med mindre andet er aftalt. Første rate betales inden for 8 dage efter fakturaen er tilsendt. Anden del afregnes op til arrangementet (typisk 10 dage før).

Ved afmelding inden for de første 30 dage efter bekræftelse af aftalen, betales halvdelen af det aftalte beløb. Efter den 30. dag (dag 31) efter aftalebekræftelsen , er Lej-en-dj.dk berettiget til det fulde beløb. Såfremt at arrangementet afholdes inden for 30 dage efter bekræftelsen er sendt, er Lej-en-DJ.dk berettiget til det fulde beløb.

Såfremt at lejer/køber ikke har betalt 1. rate, eller den/de udstående faktura/er, inden dagen for afholdelse af arrangementet, er Lej-en-dj.dk ikke forpligtet til at levere nogen form for ydelse på selve dagen for arrangementet. Lej-en-dj.dk er dog stadigvæk berettiget til den fulde betaling på trods af at leverancen udgår.

Det er lejers ansvar, at oplyse Lej-en-DJ.dk og DJ’en de korrekte oplysninger vedrørende antallet af gæster. Lej-en-DJ.dk har som standard, med mindre andet er aftalt, lyd og lysudstyr med til 60 gæster.

Ved regulering (ændring i tidsrum, gæsteantal, udstyr eller opsætning) efter den endelige bekræftelse af bestillingen, vil prisen blive fastsat ud fra det enkelte tilfælde. Derfor kan vores oprindelige tilbudspris ikke garanteres.

DJ’en ankommer under normale omstændigheder 30-60 min før det aftalte tidsrum, med mindre at kunden har valgt at tilkøbe tidlig opsætning.

DJ er berettiget til at undlade at optræde, ifald arrangøren (lejer/køber) ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af at DJ efter at have indfundet sig, hindres i at optræde som aftalt, er Lej-en-DJ.dk alligevel berettiget til at opkræve det fulde beløb

Såfremt lejer/køber mener, at Lej-en-DJ.dk ikke lever op til den indgåede aftale, er lejer/køber forpligtet til at kontakte Lej-en-DJ.dk under leverancen. Dette skal ske via en opringning på telefonnummer 70444490. I tilfælde af, at lejer/køber mener at der er en misvedligeholdelse af den indgåede aftale, og undlader at kontakte Lej-en-DJ.dk under leverancen, frafalder et eventuelt kompensations-gebyr.

Lejer/køber er erstatningsansvarlig for enhver skade der forårsages på det lejede/lånte udstyr, hvis dette forvoldes ved uforsvarlig adfærd på det lejede.

Lej-en-DJ.dk er ikke erstatningsansvarlig i henhold til aftale ved brand, vandskade eller funktionssvigt til arrangementet.

Udlejer er ikke forpligtet til at foretage reparation eller udskiftning af det lejede materiel i lejeperioden.

book dj med god musik til fest

SKAL VI SENDE DIG ET TILBUD?

General Contact Form - DK

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
DJ til bryllup