Lige nu får du 2 ekstra spilletimer gratis

VORES BETINGELSER

BETINGELSER VED KØB (LEJE AF DJ OG MOBILDISKOTEK)

CORONA BETINGELSER
Kunder, som har bestilt efter d. 01 Januar 2021, har gratis ombooking til ny dato inden for 18 måneder, hvis forsamlingsforbuddet gør, at arrangementet ikke kan afholdes grundet begrænsning i antal tilladte deltagere.

INDGÅELSE AF BINDENDE AFTALE
Aftalen for leje af DJ med lyd- og lysudstyr er bindende fra det tidspunkt, at kunde har udfyldt oplysningerne i bestillingsformularen, har godkendt betingelser i formularen og klikket på “gennemfør min bestilling”. Herefter modtager kunde en foreløbig bekræftelse fra Lej en DJ ApS (herefter Lej en DJ) på mail.
Når kunde har klikket på “gennemfør min bestilling” frasiger kunde sig fortrydelsesret, i overensstemmelse med forbrugerombudsmandens net-tjek (Punkt 12, bilag C, §18, stk. 12).

KUNDES BESTILLING AF DJ MED LYD- OG LYSUDSTYR
Kundes bestilling foregår via Lej en DJ´s online bestillingsformular. Linket findes i tilbuddet fremsendt til kunde på mail.
Det er i bestillingsformularen at kunde endeligt beslutter afholdelsesdato, time antal, tidsrum, udstyr, tilvalg, noter og lokations/faktureringsoplysninger.
Når bestillingen er gennemført modtager kunde en foreløbig bekræftelse på mail. Når Lej en DJ har gennemset bestillingen, vil kunde modtage en endelig ordrebekræftelse samt 2 faktura på 1. og 2. rate af betalingen.

Når Lej en DJ har sendt den endelige ordrebekræftelsen til kunde, bliver en DJ udvalgt og reserveret til arrangementet. Endvidere reserveres lyd- og lysudstyr, i overenstemmelse med kundes valg.
Det er kundes ansvar at angive de korrekte oplysninger vedrørende antallet af gæster. Lej en DJ har som standard, medmindre andet er aftalt, lyd- og lysudstyr med til 60 gæster. Såfremt at gæste antallet overstiger 60, og kunde ikke har opgraderet lyd- og lysudstyr, kan Lej en DJ ikke garantere en optimal lydoplevelse.
Det er endvidere kundes ansvar at sikre alle oplysninger i den endelige ordrebekræftelse er korrekte. Hvis der skulle være indtastet fejl oplysninger i forbindelse med afholdelsesdato, tidsrum, lokations adresse eller det bestilte udstyr, vil Lej en DJ gøre en indsats for at imødekomme akutte ændringer til bestillingen inden leverance start. 

KUNDES ÆNDRING TIL ARRANGEMENT
Alle ændringer til bestillingen skal sendes skriftligt til kontakt@lej-en-dj.dk hurtigst muligt, og er først gældende når Lej en DJ har sendt en skriftlig bekræftelse tilbage på mail, for den pågældende rettelse i ordren. Lej en DJ bestræber sig altid på at reagere hurtigt, og imødekomme kundes ønskede ændring til bestillingen.
Ved ændringer til ordren (ændring i tidsrum, gæsteantal, udstyr eller opsætning) efter at kunde har modtaget den endelige ordrebekræftelse på mail, vil prisen blive fastsat ud fra det enkelte tilfælde. Derfor kan den oprindelige tilbudspris (jf. prisen i tilbuddet og bestillingsformularen) ikke garanteres.

MUSIKALSK KONFERENCIER: MUSIK VALG OG ØNSKER
Lej en DJ bestræber sig altid på at imødekomme så mange musikønsker fra kunde, og fra gæster til arrangementet, som muligt. Såfremt at kunde ikke mener at gæster til arrangementet skal kunne ønske musiknumre, skal Lej en DJ informeres. Lej en DJ agerer som musikalsk konferencier og sørger for at binde de forskellige sekvenser sammen. Både mellem afspillede numre og mellem skift på dagen (fx. fra forret til hovedret, mellem taler, inden brudevals mm.). Ved musikalsk konferencier skal det forstås at Lej en DJ både laver et unikt musikalsk, mix baseret på ønsker før og under arrangementet (via den medbragte DJ pult), og benytter mikrofonen i underholdningsregi.

Lej en DJ bestræber sig altid på at skabe den bedst mulige, musikalske oplevelse, for kunde. Lej en DJ kan ikke garantere at ønskede musiknumre afspilles i en speciel rækkefølge, med mindre andet er aftalt. Lej en DJ kan ikke garantere at alle musikønsker spilles under arrangementet, men vil selvfølgelig bestræbe sig her på.

DEN UDVALGTE DJ
Efter at Lej en DJ har sendt den endelige ordrebekræftelse til kunde, går Lej en DJ straks i gang med at matche kundes præferencer (Bl.a. musikønsker, type af arrangement og geografiske placering) med valget af DJ til det pågældende arrangement.

KONTAKT TIL DJ
Kundes udvalgte DJ kontakter kunde typisk 2-5 dage før afholdelses datoen via telefon. Inden DJ’en kontakter kunde, er der mulighed for at uploade specifikke musikønsker og en beskrivelse af kundes musikalske præferencer, via det tilsendte link (upload af musikønsker) fra den endelige ordrebekræftelse.

BETALING
Efter at kunde har modtaget den endelige ordrebekræftelse, modtager kunde 2 faktura i lige store rater. Første rate betales inden for 8 dage efter fakturaen er tilsendt. Anden rate betales op til arrangementet, og senest 10 dage før afholdelses datoen.

Såfremt at kunde modtager den endelige ordrebekræftelse med mindre end 30 dage til afholdelses datoen, skal det fulde beløb betales indenfor 8 dage, men dog senest 10 dage inden afholdelses datoen.

Hvis ordrebekræftelsen modtages med mindre end 10 dage til afholdelses datoen, skal det fulde beløb betales samme dag som faktura modtages.
I tilfælde af at kunde ikke overholder Lej en DJ’s betalingsforpligtigelser, vil der blive pålagt rykkergebyrer (jvf. rentelovens §9b, stk. 1, jf. stk. 2) på den pågældende faktura.

Såfremt at kunde ikke har overholdt Lej en DJ’s betalingsforpligtelser, er Lej en DJ ikke forpligtet til at levere den aftalte leverance. Lej en DJ er stadigvæk berettiget til den fulde betaling.
Spørgsmål vedrørende betaling og fakturering skal sendes til regnskab@lej-en-dj.dk.

KUNDES AFLYSNING AF ARRANGEMENT
Ved kundes aflysning af arrangement inden for de første 30 dage efter at aftalen er indgået, betales halvdelen af det aftalte beløb. Efter den 30. dag (dag 31) efter aftalen er indgået, er Lej en DJ berettiget til det fulde beløb. Såfremt at der er 30 dage, eller mindre, til afholdelses datoen, ved Lej en DJ’s modtagelse af kundes afbestilling, er Lej en DJ berettiget til det fulde beløb. Alle aflysninger skal sendes skriftligt til kontakt@lej-en-dj.dk før aflysningen er gældende.

OPSÆTNING AF UDSTYR
Den udvalgte DJ ankommer senest 30 minutter før det aftalte starttidspunkt, med mindre at kunde har valgt at tilkøbe tidlig opsætning.
I situationer, hvor der under leverancen, skal bæres udstyr op af trapper, vil det være kundes ansvar at foretage løfteopgaver, medmindre andet er aftalt. Lej en DJ sørger altid for at flytte udstyr fra gaden til stueplan. I tilfælde af at der ikke er elevator på afholdelses lokationen, og udstyret skal bæres op af trapper, vil denne løfteopgave altså skulle foretages af kunde, medmindre andet er aftalt.

TIDLIG OPSÆTNING AF UDSTYR
Såfremt at kunde har tilvalgt “tidlig opsætning af udstyr”, vil Lej en DJ ankomme tidligere på afholdelsesdatoen og opsætte udstyret, og genankomme senere på afholdelsesdatoen, kort tid før det aftalte starttidspunkt. Kunde vælger i bestillingsformularen hvornår på dagen at “den tidlige opsætning” skal ske. Udstyret må ikke benyttes af kunde, når DJ’en ikke er til stede, med mindre at kunde har tilkøbt “leje af udstyr”.

LEVERANCE GARANTI
Lej en DJ yder altid leverancegaranti. Det påhviler Lej en DJ at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden til aftalt tid, uanset forsinkelser eller aflysning af transportmidler. Lej en DJ kan være nødsaget til at udskifte den udvalgte DJ inden, eller på, afholdelsesdatoen, såfremt at den oprindelige DJ skulle blive syg eller ramt af en ulykke. Når leverance garantien træder i kraft er Lej en DJ forpligtet til at underette kunde om situationen. Lej en DJ bestræber sig altid på at erstatte den oprindelige DJ med en kompetent afløser, og sørger for at den nye DJ modtager alle væsentlige informationer, så arrangementet bliver afviklet som oprindelig aftalt.

ERSTATNINGS ANSVAR
Lej en DJ bestræber sig altid på at skabe sikre rammer i forbindelse med det medbragte udstyr, strømførende kabler og lokationens interiør.
Kunde er erstatningsansvarlig for enhver skade der forårsages af kunde, eller af kundes gæster, på det medbragte udstyr. Kunde må ikke flytte eller røre det medbragte udstyr uden Lej en DJ’s samtykke. 
Lej en DJ er ikke erstatningsansvarlig i henhold til aftale ved brand, vandskade eller funktionssvigt til arrangementet. Lej en DJ er på intet tidspunkt ansvarlig for skader, med mindre det er på eget udstyr.
Lej en DJ er ikke forpligtet til at foretage reparation eller udskiftning af udstyret i leveranceperioden på afholdelsesdatoen, såfremt at kunde eller gæster til arrangementet har forvoldt skade på udstyret.

REKLAMATION
Såfremt at kunde mener at Lej en DJ ikke lever op til de indgåede aftale krav på afholdelsesdatoen, skal kunde straks kontakte Lej en DJ via en opringning på telefonnummer 70444490, således at Lej en DJ har mulighed for at rette op og levere ifølge den indgåede aftale. Sker dette ikke, er Lej en DJ ikke erstatningspligtig over for eventuelle mangler i den indgåede aftale.

FORCE MAJEURE
Kontrakten er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure (Strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, trafikalt nedbrud, ministerielt forbud, krig ildsvåde, orkan, storm, oversvømmelser, ulykkestilfælde, epidemier, pandemier, havari eller anden former for materielle skader), ensbetydende med at Lej en DJ ikke er forpligtet til at levere ydelsen. Lej En DJ’s betalingsbetingelser er stadigvæk gældende ved force majeur.

book dj med god musik til fest

SE VORES KATALOG

BEREGN DIN PRIS

DJ til bryllup